Bảng giá

  • Máy tính xách tay: 4 triệu/tháng
  • Laptop giá rẻ : 13 triệu/tháng
  • Laptop xách tay: 2 triệu/tháng
  • Sửa chữa máy tính: 2,5 triệu/tháng
  • Máy in màu : 1,8 triệu/tháng
  • Máy in canon : 4,5 triệu
  • Máy in giá rẻ : 1,2 triệu/tháng
  • Máy in cũ: 1,5 triệu/tháng